Ankara

İnşaat Alanı: 125.000 m² 
Proje Başlangıç Ve Bitiş Tarihi: 
2006