BİLGİ GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ POLİTİKASI

Alt Yapı-Üst Yapı İnşaat ve Taahhüt işleri kapsamında bilgi güvenliği yönetim sistemi politikamız;

Sunduğumuz hizmetler ile ilgili olarak, sahip olduğumuz tüm bilgi varlıklarının ve ilgili taraflarımıza ait tüm bilgilerin, kişisel verilerin gizlilik, bütünlük ve erişilebilirliğini sağlamayı,

Bilgi güvenliği ile ilgili risklerimizi belirlemeyi, değerlendirmeyi ve gerekli kontrolleri uygulamayı,

Uluslararası ve ulusal yasal şartlar ile standart şartlarını karşılamayı,

Çalışanlarımızın bilgi güvenliği ile ilgili farkındalıklarını arttırmayı,

İlgili taraflarımız ile olan ilişkilerimizi bilgi güvenliği şartları doğrultusunda düzenlemeyi ve yürütmeyi,

Bilgi güvenliği yönetim sistemini sürekli iyileştirmeyi ve geliştirmeyi,

Taahhüt ediyoruz.

                                                                                          Yönetim Kurulu

                                                                                              03.09.2020