Sosyal sorumluluğu kurum kültürünün bir parçası olarak konumlandıran MTE YAPI çalışmalarını planlarken, süreklilik ilkesini ön planda tutmakta, sosyal sorumluluğun sürdürülebilir projelerden oluşmasının, geleceğe yönelik sağlanacak fayda açısından önemli olduğuna inanmaktadır.

Sille Caddesi- Rauf Denktaş Caddesi Çevre Yolu Kesişimi Kavşak Düzenlemesi

Bu sorumluluk ile Konya’da 2006 yılı içerisinde Sille Caddesi - Rauf Danktaş Caddesi - Çevre Yolu Kesişimi Kavşak Düzenlemesi İşi fore kazıklı ve ön çekim - ön germeli prefabrik kirişli yapım metodu kullanılarak Konya halkının hizmetine sunulmuştur. Projeler Konya İlinin ana ulaşım arterlerine getirdiği modern çözümlerle ve çağdaş görünümle günümüz Türkiye’sine yakışır bir çehre kazanmasını sağlamıştır.

İnşaat Alanı: 13.000 m² 
Proje Başlangıç Ve Bitiş Tarihi: 2006


Foto Galeri